REKISTERISELOSTE

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä

KOKO Lahti Oy
Ankkurikatu 7
15140 Lahti

 1. Rekisteriasiat

Markkinointimme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

 1. Rekisterin nimi

KOKO Lahti Oy:n markkinointirekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja KOKO Lahti Oy:n ja sen aputoiminimien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, KOKO Lahti Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella KOKO Lahti Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Lisätieto
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Kieli
 • Yritys ja asema
 • Yrityksen osoitetiedot
 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan KOKO Lahti Oy:n asiakastietojärjestelmästä sekä yleisesti saatavilla olevista Internet-lähteistä. Perinnän yhteydessä osoite voidaan tarkistaa väestörekisteristä. KOKO Lahti voi poistaa rekisteristä pitkään käyttämättä olleet asiakastiedot.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 1. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. KOKO Lahti Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu Lahden kaupungin palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Henkilökuntaa sitoo työsopimuksessa määritelty vaitiolovelvollisuus.

 1. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.